Home > Sectorportefeuilles > Algemeen

Algemeen

Altera Vastgoed is een zogenaamd core fonds, er is gekozen voor een zo laag mogelijk risicoprofiel. Dit wordt onder meer bereikt door de selectie van vastgoed te baseren op expliciete portefeuillestructuren in geselecteerde vastgoedmarkten, door geen gebruik te maken van externe financiering (leverage) en door projectontwikkelingsrisico’s uit te sluiten.

Voor elke sectorportefeuille is een apart beleggingsbeleid geformuleerd. De markten voor woningen, winkels en bedrijfsruimten verschillen immers en vragen dan ook ieder voor zich om een specifieke benadering.

De structuurbenadering is wel hetzelfde. Deze bestaat uit een top-down en een bottom-up beleid. Het top-down beleid is bepalend voor de strategische en tactische portefeuillestructuur en wordt grotendeels gebaseerd op researchbevindingen. De strategische portefeuillestructuur per sector wordt geconcretiseerd met behulp van een streefwaardenmatrix (prijs, product, markt, segment etc.). Het bottom-up beleid is, binnen de gestelde randvoorwaarden uit het top-down beleid, gericht op een actieve bijdrage aan de performance doelstelling en het gekozen risicoprofiel.

Dat wordt onder meer bereikt door efficiënt assetmanagement en dispositie van objecten die niet langer aan de portefeuille en/of rendementscriteria voldoen (op basis van hold/sell en SWOT analyses), en door verwervingen passend in de gewenste portefeuillestructuur. Voor selectie en acquisitie van individuele projecten (of portefeuilles) is dus niet het aanbod in de markt leidend, maar de behoefte vanuit de portefeuille.

Op deze wijze is de koers voor de portefeuilles voor iedereen duidelijk, zowel voor de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de organisatie als voor marktpartijen.