Home > Sectorportefeuilles > Bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten

Visie en beleid

Bedrijfsruimten vormen een nog relatief jonge beleggingssector. Het grootste deel van de voorraad bedrijfsruimten is nog altijd in bezit van de eigenaar-gebruiker. De belangstelling voor huurobjecten is vooral het laatste decennium toegenomen. Er is echter nog een grote voorraad van verouderde niet-marktconforme bedrijfsruimten. De gebruikerseisen en productspecificaties van bedrijfsruimten zijn nog sterk in ontwikkeling. Dat geldt in het bijzonder voor logistieke objecten. De ongelimiteerde aanleg van steeds weer nieuwe bedrijventerreinen, met als gevolg een verloedering van bestaande terreinen en het ontbreken van schaarste, heeft geleid tot een beter besef bij overheden en marktpartijen dat zij sterker moeten inzetten op de duurzame kwaliteit van (vooral ook bestaande) bedrijventerreinen en het voorkomen van regionale versnippering.

Uitwerking Altera Vastgoed

 • portefeuillestructuur met 50% bedrijfsverzamelcomplexen (multi-tenant) en 50% logistieke objecten (veelal single-tenant);
 • focus op bedrijventerreinen met goede verkeersontsluiting, met nadruk op duurzame kwaliteit en onderhoud van de omgeving (parkmanagement);
 • continu proces van verjonging van de portefeuille;
 • gericht op courante objecten vanuit beleggings- en verhuuroogpunt;
 • focus op bedrijfstakken met bovengemiddelde vraagontwikkeling van gebruikerszijde;
 • substantieel (voor-) verhuurd;
 • evenwichtige spreiding in de tijd van de vervalkalender van de (logistieke) huurcontracten;
 • sterke accenten op concrete duurzaamheid bevorderende aspecten.

Zoekprofiel acquisitie

Bedrijfsverzamelcomplexen

 • locatiebeleid gericht op grootstedelijke agglomeraties (rand centrum/rand stad voor bediening stad en/of regio);
 • goede bereikbaarheid over de weg en bij voorkeur ook per openbaar vervoer, met voldoende parkeercapaciteit;
 • spreiding over objecten globaal tussen 3.500 m2 en 15.000 m2;
 • hoofdzakelijk multi-tenant: circa 5 tot 15 individuele units per object (schakelbaar);
 • unit omvang variërend van ca. 250 m2 tot 1.500 m2;
 • maximale kantoorcomponent ongeveer 20%.

Logistiek en distributie

 • zwaartepunt op twee mainports (Schiphol, Rotterdam), regio Utrecht en logistieke concentraties in Noord-Brabant, Noord-Limburg en Gelderland, met directe aansluiting op de Eurocorridors;
 • spreiding over objecten tussen circa 10.000 m2 en 20.000 m2, met beperkte kantoorcomponent (5% à 15%);
 • optimale bereikbaarheid en logistieke afwikkeling;
 • bij voorkeur logistieke ruimten van de laatste generatie;
 • voldoende vrije hoogte en vloerbelasting, met hoge kwaliteit vloer.

Voor een toelichting op de sector Bedrijfsruimten zie het  jaarverslag 2016  (pagina 87-99)

Projectlinks