Home > Sectorportefeuilles > Woningen

Woningen

Visie en beleid

Een aantal structurele demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de toename van één- en tweepersoonshuishoudens biedt kansen voor groei. De daaruit voortvloeiende woningvraag kan niet worden beantwoord in de huidige voorraad van verouderde, niet-geliberaliseerde huurwoningen. De komende jaren zal daarom de behoefte aan huurwoningen in de vrije sector sterk toenemen, in het bijzonder de vraag naar appartementen. Daarbij past een doelgroepenbeleid, voortkomend uit de demografische structuur, met per doelgroep een bijpassend woonmilieu en woonproduct. De behoeftetoename zal zich het sterkst voordoen in de Randstedelijke provincies en de flankgebieden in Gelderland en Noord-Brabant.

Uitwerking Altera Vastgoed

 • nadruk op geliberaliseerd prijssegment met marktconforme, ten minste inflatievolgende huurprijsontwikkeling. Beperkt beleggen in het hogere, conjunctuurgevoelige prijssegment (regionaal gedifferentieerde grens);
 • focus op appartementen in de Randstedelijke provincies en de flankgebieden in Gelderland en Noord-Brabant (samen de kernprovincies) en eventueel daarbuiten in grotere kernen (> 25.000 inwoners);
 • eengezinswoningen in bestaande gebieden passen goed in de portefeuille;
 • actief management van de portefeuille met het roll-over principe, te bereiken door acquisitie van nieuwbouw en dispositie van oudere woningen.

Zoekprofiel acquisitie

 • huurwoningen in het midden- en hogere segment;
 • doelgroepen: senioren, urban professionals en gezinnen;
 • nadruk op appartementen;
 • appartementen vanaf 70 m2 (3/4 kamers) met hoogwaardig uitrustingsniveau, buitenruimtes en voldoende parkeren, op centrale locaties in nabijheid van voorzieningen;
 • minimale omvang per object vanaf 20 units;
 • courante eengezinswoningen vanaf 125 m2 met een hoog afwerkingniveau;
 • objecten die in hoge mate voldoen aan duurzaamheid, met minimaal energielabel A.

Samenwerking met ontwikkelaars/bouwers is gebaseerd op afname van gehele projecten voor de verhuur of afname van een deel van een (particulier koop-) project met eventueel achtervangregeling voor niet verkochte units (gemengd eigendom in een vereniging van appartementseigenaren).

Voor een toelichting op de sector Woningen zie het  jaarverslag 2016  (pagina 47-63)

Projectlinks