Winkels

Visie en beleid

De winkelmarkt is het zwaarst gereguleerd. Door planmatige ontwikkeling en het beleid van de overheid gericht op handhaving van het bestaande, fijnmazige winkelapparaat, is er (nog) relatieve schaarste. De structuur van de winkelmarkt staat onder druk door internet, veranderende bestedingspatronen en locatievoorkeuren van consumenten.

Vanuit beleggingsperspectief zijn daarbij houdbare, dominante posities in het verzorgingsgebied van belang, die beantwoorden aan de winkelmotivatie van de consument (dagelijks, doelgericht-, of vergelijkend en recreatief winkelen) met een overeenkomstige winkelbeleving.

Primaire winkellocaties (de hoofdwinkelstraten) hebben een blijvende aantrekkingskracht op consumenten door de veelzijdigheid in winkelaanbod, de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat en het aanbod van nevenvoorzieningen. De grotere, planmatig ontwikkelde winkelcentra op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau bieden door hun dominantie mogelijkheden voor toekomstige huurgroei en waardeontwikkeling.

Uitwerking Altera Vastgoed

  • strategische samenstelling van de portefeuille over gemakswinkelen, belevingswinkelen en doelgericht aankopen;
  • geografische focus op winkelgebieden met demografische potentie;
  • actief locatiemanagement gericht op de tevredenheid bij huurders en consument.

Zoekprofiel acquisitie

  • door heel Nederland;
  • hoofdcentra, zoals de binnenstad met voldoende omvang, verzorgingsgebied en wervende kwaliteit: (geïntegreerde) aanvullende centrumprojecten en individuele A-1 winkelpanden;
  • stadsdeel- en wijkcentra: goede bereikbaarheid, juiste branchering en beperkte concurrentie (ook herontwikkeling);
  • supermarktpanden van voldoende omvang met ruime parkeergelegenheid, ook op buurt/wijkniveau;
  • parkeergarages voor zover van strategische waarde als bronpunt ten behoeve van het winkelcircuit;
  • op portefeuilleniveau een evenwichtige spreiding van huurders tussen grootwinkel-/filiaalbedrijf en midden- en kleinbedrijf;
  • sterke accenten op concrete duurzaamheid bevorderende aspecten.

Voor een toelichting op de sector Winkels zie het  jaarverslag 2016 (pagina 64-81)

Lees ook het  interview  met Erwin Wessels (directeur portefeuillemanagement) en Ruud Hogenes (sectormanager winkels) in Shopping Centre News (SCN) over de aangepaste koers die Altera Vastgoed vaart in de winkelmarkt.

Projectlinks