Home > Nieuws > André van den Berg niet naar Altera Vastgoed

André van den Berg niet naar Altera Vastgoed

11-12-2015

Op 14 september jl. maakte Altera Vastgoed de benoeming bekend van André van den Berg tot lid van de directie per 1 januari 2016 en algemeen directeur en directievoorzitter per 1 februari 2016. Hij zou René Hogenboom opvolgen, die per april 2016 met pensioen zou gaan.

André van den Berg is sinds 2008 directeur van Schiphol Real Estate, een werkmaatschappij van Schiphol Group.

Op 10 december jl. heeft Schiphol Group André van den Berg per 1 april 2016 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Schiphol Group. In verband daarmee ziet hij af van zijn dienstverband bij Altera Vastgoed.

Altera Vastgoed betreurt deze ongebruikelijke gang van zaken, maar is verheugd dat René Hogenboom bereid is zijn dienstverband als directievoorzitter vooralsnog voort te zetten.

De selectieprocedure voor zijn opvolger zal opnieuw worden opgestart.

Nieuwsoverzicht