Home > Nieuws > Nieuwe aandeelhouders bij Altera Vastgoed

Nieuwe aandeelhouders bij Altera Vastgoed

19-10-2015

Altera Vastgoed heeft per 1 oktober twee pensioenfondsen als nieuwe aandeelhouders verwelkomd. Een pensioenfonds treedt toe met 10 miljoen, gelijkelijk te verdelen over de sectoren Winkels en Woningen. Het andere pensioenfonds treedt toe met een beleggingswens van 32 miljoen in de sector Woningen.

Daarmee bedraagt de combinatie van toetredingwensen in Woningen van bestaande en nieuwe aandeelhouders per 1 oktober € 83 miljoen. De pijplijn van te starten en in aanbouw zijnde woningprojecten bedraagt € 118,5 miljoen. In de sector Winkels traden nieuwe en bestaande aandeelhouders toe met € 39 miljoen.

Nieuwsoverzicht