Home > Vastgoedfonds > Managementorganisatie

Managementorganisatie

De managementorganisatie van Altera Vastgoed is met 30 fte’s compact, flexibel en doelgericht. De kosten worden zonder enige winstopslag toegerekend aan de sectorportefeuilles. De organisatiestructuur is overzichtelijk en afgestemd op de hoofdactiviteiten, waarbij tegelijkertijd rekening is gehouden met “checks and balances” en pluriforme besluitvorming. Alle relevante disciplines voor het volledig zelfstandig en onafhankelijk functioneren zijn aanwezig. De medewerkers zijn grotendeels afkomstig van verschillende typen organisaties in de vastgoedsector waaronder grote beleggingsfondsen, professionele beheerders en projectontwikkelaars. Een hoge mate van efficiency wordt bereikt door de inzet van beproefde systemen en processen.

De voornaamste activiteiten van de managementorganisatie zijn:

  • algemeen beheer van de vennootschap en haar activiteiten;
  • client servicing en marketing;
  • research;
  • portefeuille- en assetmanagement en dispositie van vastgoed;
  • verwerving van vastgoed;
  • risicomanagement;
  • financiële administratie en control.

Het dagelijks vastgoedmanagement van de sectorportefeuilles (onder andere technisch, administratief en (gedeeltelijk) commercieel management) is geen kernactiviteit en is daarom uitbesteed aan externe vastgoedmanagers. Zo blijft de organisatie flexibel ten aanzien van de keuze in kwaliteit, prestaties en specialisme voor de directe aansturing van het vastgoed.

Research

Altera belegt op basis van een door research gedreven strategie met bijbehorende portefeuillekarakteristieken. De middellange termijn beleidskaders en de jaarlijks vastgestelde beleggingsplannen worden in hoge mate gebaseerd op intern onderzoek naar relevante algemene ontwikkelingen, de beleggingsmarkt en de onderliggende fundamenten van de vastgoedmarkten en de gebruikersmarkten. Ook de operationele portefeuilleactiviteiten worden mede gevoed door eigen marktanalyses. Tevens levert research een eigen en objectiverende toets bij het aankoop- en verkoopproces; naast algemene marktanalyses worden haalbare huurprijsniveaus en leegstandrisico’s uitgebreid onderzocht.

Organigram

(tussen haakjes het aantal formatieplaatsen).

 

organigram_2017_EN.jpg