Home > Vastgoedfonds > Institutioneel vastgoedfonds

Institutioneel vastgoedfonds

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen, winkels en bedrijfsruimten. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft € 1,9 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau.

Motto: professioneel beleggen in Nederlands vastgoed

Onder het motto “professioneel beleggen in Nederlands vastgoed” biedt Altera Vastgoed Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen, verzekeraars en professionele beleggers de mogelijkheid indirect te beleggen in Nederlands vastgoed.

Als sectoraal privaat (niet-beursgenoteerd) vastgoedfonds worden onder één vennootschappelijke paraplu drie sectorportefeuilles gemanaged. Door middel van letteraandelen kan naar eigen inzicht belegd worden in woningen, winkels en bedrijfsruimten.

Vrijheid in allocatie en flexibiliteit

Aandeelhouders bepalen zelf in welke mate zij in één of meerdere van de sectorportefeuilles wensen te participeren. Altera Vastgoed biedt dus geen vastgoedmix aan op basis van de sectoren.

Switchen tussen de sectorportefeuilles behoort ook tot de mogelijkheden. Participanten hebben binnen een efficiënte structuur een volledige allocatievrijheid over de drie sectoren. Door de onbepaalde looptijd van het fonds en de semi-open end structuur wordt eveneens flexibiliteit geboden. Toetreding en uittreding kan per kwartaal tegen net asset value en daar worden geen fees voor in rekening gebracht. Een onafhankelijke toets van de performance en een degelijke onderbouwing door middel van waardering van het vastgoed is daarbij essentieel. Daarom worden de portefeuilles ieder kwartaal extern getaxeerd.

Laag risicoprofiel en zuivere vastgoedkarakteristiek

Altera Vastgoed is een zogenaamd core fonds, er is gekozen voor een zo laag mogelijk risicoprofiel. Dit wordt onder meer bereikt door de keuze van vastgoed te baseren op expliciete portefeuillestructuren in geselecteerde vastgoedmarkten, door geen gebruik te maken van externe financiering (leverage) en door projectontwikkelingsrisico’s uit te sluiten. Altera streeft ernaar voor 100% belegd te zijn.

Als fiscale beleggingsinstelling (fbi) is het fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het direct beleggingsresultaat wordt geheel als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dividenduitkeringen vinden per kwartaal plaats. Op deze wijze wordt een beleggingsproduct geboden met de voordelen van indirect vastgoed en toch een rendement/risico karakteristiek van direct vastgoed.

Geïntegreerd management tegen lage kosten

De managementorganisatie van Altera Vastgoed is in de NV geïntegreerd met de portefeuilles. Dit betekent dat het management niet is ondergebracht in een gescheiden juridische entiteit met een eigen verdienmodel, gebaseerd op feevergoedingen.

Ook wordt geen vermogensbeheer verricht voor derden (niet-aandeelhouders) en is er geen sprake van gescheiden accounts. Daardoor zijn prioriteitsproblemen en belangenverstrengeling uitgesloten. Er is dus een volledig ‘alignment of interest’ met de belangen van de aandeelhouders. Met die aandeelhouders is een in de markt concurrerend kostenniveau afgestemd. Aandeelhouders krijgen een volledig inzicht in de budgetten van de organisatie en de sectorportefeuilles, in het verloop van de realisatie en in de prognose voor het boekjaar. Onder organisatiekosten worden personeels-, advies-, controle-, taxatie- en kantoorkosten gerekend.